Υπηρεσίες
 
 
Ο άνθρωπος της ΕΝΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ συζητά και ενημερώνει το διαχεριστή της πολυκατοικίας και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων για τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του φυσικού αερίου. Προσδιορίζονται οι τρέχουσες ενεργειακές ανάγκες της πολυκατοικίας και του κάθε διαμερίσματος. Η ΕΝΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ σας προσφέρει εναλλακτικές λύσεις ανάλογα με την περίπτωσή σας.
 
 
Περίπτωση 1η
Πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση που λειτουργεί με καύσιμο το πετρελαίο. Η πρώτη επιλογή και λιγότερο δαπανηρή είναι η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα (και ίσως και του λέβητα). Η δεύτερη επιλογή είναι να αντικατασταθεί ο λέβητας με ένα ατμοσφαιρικό λέβητα (δαπέδου). Η τρίτη επιλογή είναι να γίνει μια συστοιχία επίτοιχων λεβήτων αερίου στο χώρο του λεβητοστάσιου ή στη πρασιά της οικοδομής σε εξωτερικό χώρο. Και η τέταρτη επιλογή είναι να απομονωθούν οι κεντρικές στήλες της εγκατάστασης, κεντρικής θέρμανσης και να τοποθετηθεί ένας επίτοιχος λέβητας στο μπαλκόνι του κάθε διαμερίσματος.

Περίπτωση 2η
Μονοκατοικία με κεντρική θέρμανση που λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο. Πρώτη επιλογή κι εδώ η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα. Δεύτερη επιλογή η αντικατάσταση του συστήματος λέβητα - καυστήρα με ένα ατμοσφαιρικό λέβητα δαπέδου. Και τέλος μπορεί να αντικατασταθεί το σύστημα λέβητας - καυστήρας με ένα επίτοιχο λέβητα αερίου.

Περίπτωση 3η
Καινούργια πολυκατοικία ή μονοκατοικία. Πρώτη επιλογή η τοποθέτηση επίτοιχου λέβητα. Δεύτερη επιλογή η τοποθέτηση ατμοσφαιρικού λέβητα δαπέδου. Και τρίτη επιλογή η τοποθέτηση λέβητα με πιεστικό καυστήρα αερίου.
 
Στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα τα περισσότερα σπίτια ζεσταίνονται και έχουν νερό χρήσης από επίτοιχους λέβητες αερίου. Πιστοποιημένοι τεχνικοί της ΕΝΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ εγκαθιστούν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η ΕΝΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ συντονίζει τη σύνδεση της πολυκατοικίας σας με την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που χρειαστεί απομακρύνεται όλος ο παλαιός εξοπλισμός (καυστήρας, δεξαμενή πετρελαίου). Η τεχνική υποστήριξη του καυστήρα και των άλλων οικιακών συσκευών συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό πακέτο σύνδεσης για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.
Παροχή Υπηρεσιών Φυσικού Αερίου
Τρία πακέτα παροχής υπηρεσιών

Α ΠΑΚΕΤΟ
Καθαρισμός λέβητα, συντήρηση καυστήρα, μέτρηση με ηλεκτρονικά όργανα, ρύθμιση & δελτίο ελέγχου. Όλες οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται σε 1 επίσκεψη. Αν παρουσιαστεί βλάβη καρά τη διάρκεια λειτουργίας και μας καλέσετε για να την αποκαταστήσουμε, θα χρεωθεί η επίσκεψη.

Β ΠΑΚΕΤΟ
Καθαρισμός λέβητα, συντήρηση καυστήρα, μέτρηση με ηλεκτρονικά όργανα, ρύθμιση & δελτίο ελέγχου με εξυπηρέτηση βλαβών όταν χρειασθεί ο καθαρισμός του λέβητα, η συντήρηση του καυστήρα γίνετε με το που τελειώνει η χειμερινή περίοδος Μάιο - Ιούνιο - Ιούλιο. Το άναμμα, οι μετρήσεις, οι ρυθμίσεις, και το Δελτίο ελέγχου γίνονται Σεπτέμβριο - Οκτώβριο - Νοέμβριο.

Γ ΠΑΚΕΤΟ
Καθαρισμός λέβητα, συντήρηση καυστήρα, μέτρηση με ηλεκτρονικά όργανα, ρύθμιση & δελτίο ελέγχου με προληπτική συντήρηση κάθε μήνα. Ο καθαρισμός του λέβητα, η συντήρηση του καυστήρα γίνονται με το που τελειώνει η χειμερινή περίοδος Μάιο - Ιούνιο - Ιούλιο. Το άναμμα, οι μετρήσεις, οι ρυθμίσεις, και το Δελτίο ελέγχου γίνονται Σεπτέμβριο - Οκτώβριο - Νοέμβριο.

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε όλα τα πακέτα παροχής υπηρεσιών, αφήνουμε στο χώρο του λεβητοστάσιου βιβλίο συντήρησης και επισκευών όπου αναγράφονται οι εργασίες που εκτελούνται και η κατάσταση των επιμέρους τμημάτων του λεβητοστασίου. (Κυκλοφοριτές, βαλβίδες ασφάλειας, κ.τ.λ.)

Επίσης αφήνουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων που γίνονται με ηλεκτρονικά όργανα, μέσω εκτυπωτή στο Β & Γ ΠΑΚΕΤΟ υπογράφεται από την ΕΝΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και τον πελάτη (Διαχειριστή), Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εις διπλούν, για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.