Προσφορές του Μήνα
 
 
  Συντήρηση Λεβήτων Φυσικού Αερίου Saunier Duval - Riello - Vaillaht
Προσφορά Συντήρησης Λεβήτων  Φυσικού Αερίου         
Saunier Duval - Riello - Vaillant                                         
Για τους μήνες  Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο

  • 40 ευρώ για συμβατικούς λέβητες & συμπύκνωσης
  • 60 ευρώ για δύο  λέβητες στην ίδιας οικοδομής 
Συμπεριλαμβάνονται:

• Καθαρισμός Θαλάμου καύσης, σπινθηριστή, ιονιστή
• Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας της εγκατάστασης 
• Έλεγχος αυτοματισμών λειτουργίας 
• Έλεγχος της στεγανότητας της καμινάδας
• Έλεγχος Πίεσης Δοχείου Διαστολής – Πλήρωση
  με αέρα εφόσον χρειαστεί
• Προληπτικός Έλεγχος διαρροής της γραμμής αερίου
• Μετρήσεις - Ρυθμίσεις 
• Ανάλυση Καυσαερίων και έκδοση φύλλου ελέγχου (υποχρεωτικό δια νόμου)

Η συντήρηση γίνεται από εξουσιοδοτημένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της ΕΝΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ για λέβητες Saunier Duval - Riello - Vaillaht σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές της καλής τέχνης και τεχνικής και πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Με τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης, εξασφαλίζεται ασφάλεια, βελτίωση της απόδοσης, μείωση στην κατανάλωση καυσίμου και εξοικονόμηση χρημάτων

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.