Εγκαταστάσεις εν Λειτουργία
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 
 
40 Εκκλησιές - RIELLO BS3

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Φυσικού Αερίου με καυστήρα RIELLO 65-189 kW και λέβητα FIEBER 140 kW.
 
 
 
 
Κέντρο - ECOFLAM BLU 350 MC

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Φυσικού Αερίου με καυστήρα ECOFLAM BLU 350 MC και λέβητα ΘΕΡΜΟΛΕΒ 175 KW.
 
 
 
 
Εύοσμος - RIELLO BS4

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Φυσικού Αερίου με καυστήρα RIELLO 110-246 kW και λέβητα ΛΕΒΗΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 220 kW.
 
 
 
 
Πολίχνη - RIELLO BS3


Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Φυσικού Αερίου με καυστήρα RIELLO 65-189 kW και λέβητα PROTHERM 120 kW.
 
 
 
 
Βούλγαρη - RIELLO BS3

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Φυσικού Αερίου με καυστήρα RIELLO 65-189 kW και λέβητα ΚΑΛΟΘΕΡΜΙΚΗ 180 kW.
 
 
 
 
Κέντρο - Weishaupt WG 30

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Φυσικού Αερίου με καυστήρα WEISHAUPT WG30 και λέβητα MAVIL Ισχύος 280 kW.

 
 
 
 
Κέντρο - RIELLO BS3

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Φυσικού Αερίου με καυστήρα RIELLO 65-189 kW και λέβητα EL2000 110 kW.